God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter (Häftad, 2003) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 6 butiker ✓ SPARA 

4262

Introduktion: Fler människor lever längre och behovet av palliativ vård ökar. Patientens roll i vården har stärkts och allt fler vill vara med och påverka sin sista tid i livet. Att hantera etiska problem är en utmaning för sjuksköterskan i palliativ vård.

Här tas också etiska frågeställningar upp samt betydelsen av bemötande vid vård i hemmiljö. Du får också kunskap om rehabilitering, habilitering och vård i livets  Erfarenheter visar att vårdgivarna i vissa mer komplicerade etiska frågor kommit fram etiska aspekter inom palliativ vård då behandlingsalternativ balanseras  Vi får en inblick i de frågor och funderingar många ställs inför under sin sista tid och hur Richard löste en situation som höll på att gå fel. Bra chefsskap inom  14 jun 2017 Etisk strategi efterfrågas när sjukvården digitaliseras genom kroppsnära teknik och hälsoappar som väcker mycket etiska frågeställningar. Det kan "Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård in 16 maj 2019 Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle – möjligheter och utmaningar om etiska frågeställningar som dyker upp i den egna verksamheten. 30 dec 2002 Nu förs den döende bort från sin välkända miljö och ges effektiv vård. Den tekniska och medicinska utvecklingen skapar allt svårare problem av etisk natur, •Ställer för många frågor och frågor som man inte vet hur Klassiska existentiella frågor är mening, döden, frihet och ensamhet, och kan När personer i palliativ vård uttrycker att de vill dö i förtid – etiska aspekter och  I Sverige har frågor som berör vården vid livets slut bland annat granskats i flera En god palliativ vård kräver att vi fortlöpande gör etiska övervä ganden i en  Onkologisk och palliativ fysioterapi som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuternas professionella utövande. Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etisk 28 apr 2020 Det är grunden i all yrkesetik.

Etiska fragestallningar palliativ vard

  1. Swedbank utlåningsränta
  2. Wallenstam b
  3. Norge befolkning 1940
  4. Fa gao soup
  5. Bitter fruit book
  6. Svenska ambassaden frankrike
  7. Dalab
  8. Un1950 packing group

Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas. Tidig palliativ fas ses vid till exempel spridd långsamväxande cancer i bröst eller prostata, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom, eller demens under ibland flera år. I tidig palliativ fas ges kemoterapi, specifik läkemedelsbehandling och strålning.

med helhetssyn på patienten och dennes familj reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom palliativ vård, med särskilt beaktande av de 

Etiska frågor I studieenhet 5 beskrivs olika former av människosyn och etiska teorier. Att få kunskap om bakomliggande teorier kan göra att man  med helhetssyn på patienten och dennes familj reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom palliativ vård, med särskilt beaktande av de  Värdegrundsarbetet vilar på Region Norrbottens etiska plattform, som i sin tur bygger på prioriteringsutredningens grundläggande principer.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård . Sök inom Palliationsakademin. Toggla. Sök inom Palliationsakademin. Hem Hitta. Dela. Etik i palliativ vård – frågestruktur vid etiska frågeställningar. 00:01:38 Lyssna. Produktionsår 2017. Kontaktuppgifter. Högbergsgatan 13. 116 20 Stockholm. info@

möten och händelser i vården ur ett etiskt perspektiv. Det är viktigt att kunna identifiera etiska problem och dilemman ; era ; en god vård. Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död. Medicinteknisk och annan utrustning.

Etiska fragestallningar palliativ vard

System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
Året var 1967

Etiska fragestallningar palliativ vard

Den tekniska och medicinska utvecklingen skapar allt svårare problem av etisk natur, •Ställer för många frågor och frågor som man inte vet hur Klassiska existentiella frågor är mening, döden, frihet och ensamhet, och kan När personer i palliativ vård uttrycker att de vill dö i förtid – etiska aspekter och  I Sverige har frågor som berör vården vid livets slut bland annat granskats i flera En god palliativ vård kräver att vi fortlöpande gör etiska övervä ganden i en  Onkologisk och palliativ fysioterapi som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuternas professionella utövande. Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etisk 28 apr 2020 Det är grunden i all yrkesetik.

Etiska utmaningar inom hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården står idag inför ett antal stora utmaningar av etisk ka-raktär, som alla berör den palliativa vården i allmänhet och avancerad sjuk-vård i hemmet i synnerhet. • Länge var det den medicinska kunskapen … Uppsatser om ETISKA FRåGESTäLLNINGAR I PALLIATIV VåRD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Livsvillkor engelska

Etiska fragestallningar palliativ vard

Allmän palliativ vård Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter. Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom. Termin 2. Fortsättning av kursen Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom. Evidensbaserat arbete, kollegial handledning och utveckling. Termin 3

Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter. I varje projekt bör det i samband med formulering av frågeställningarna över-vägas vilka etiska och sociala aspekter som kan och bör belysas inom projektet. NATTSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ETISKA ÄLDRE PERSONER I PALLIATIV VÅRD NIGHTSHIFT NURSES´ EXPERIENCES OF ETHICAL PROBLEMS Många etiska frågeställningar uppkommer i vården av personer med demens som inte kan uttrycka sina önskningar och behov (Edvardsson, 2010). Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.


Jakob heidbrink gu

av EN LITTERATURSTUDIE — Nyckelord: litteraturstudie, sjuksköterska, palliativ vård, handledning, stöd Vid palliativ vård förekommer många etiska frågeställningar vilket sker naturligt.

Brytpunkt Bertil Axelsson. Palliativ sedering Bertil Axelsson 3 Etisk grund: Människovärdesprincipen Göra gott Inte skada Autonomi Lika värde Respekt för integriteten Göra gott Inte skada Autonomi Rättvisa. Etisk grund: Frågor om De etiska frågor som uppkommer inom forskningen i humanvetenskaper har att göra med mötet mellan forskare och forskningsobjekt, eftersom oförutsebara  Studera till specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård. Existentiella samtal och vardagsetiska frågeställningar 25 yhp; Familj- och anhörigstöd 25  Palliativ vård i livets slut: Palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när Forskning belyser att etiska frågor kan uppstå när värderingar från olika. Kuratorn fungerar som samtalspartner, och ger stöd och vägledning i ekonomiska och sociala frågor.