Joyce Travelbee, född 1926, död 1973, var en omvårdnadsteoretiker som föddes i New Orleans i USA 1926.Hon hade en bakgrund som psykiatrisjuksköterska och hennes omvårdnadsteori fokuserar mycket på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension. [1]

7005

Travelbee, J. (1971) Interpersonal Aspects of Nursing. Davis Company, Philadelphia.

En förutsättning för att kunna planera in aktuella omvårdnadsåtgärder är att sjuksköterskan förstår individens verbala och … Travelbee menar att för att kunna förstå vad omvårdnad är måste det finnas förståelse och kunskap kring vad som sker i mötet mellan patient och sjuksköterska, hur interaktionen kan påverka dem samt vilka konsekvenserna blir för patienten och dennes tillstånd (Travelbee, 1971). Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone.

Travelbee 1971

  1. Kreativitet og kommunikation
  2. Barnfri
  3. Presidentens hatt ljudbok
  4. Ratt ratt and roll
  5. Seventime
  6. Kraven engelska

… Interpersonal aspects of nursing by Joyce Travelbee, 1971, F. A. Davis Co. edition, in English - [2d ed.] 2020-03-12 2018-08-26 2016-09-01 (Travelbee, 1971). Hälsa i termer av livskvalitet enligt Travelbee Travelbee förespråkar hälsa som en subjektiv dimension, vilken ingår i sjuksköterskans profession att främja. Travelbee ser på hälsa som individuell med olika innebörd för olika individer. Individen är expert på sin egen kropp och kan ofta ana symtom för ohälsa i ett Travelbee (1971) lyfter fram kommunikation som ett verktyg för att påverka omvårdnadssituationer. Kommunikation är en ömsesidig och interaktiv process vars mål är att lära känna patienten och tillgodose hens behov. Det är en ständigt pågående process då det alltid finns mer att lära. Travelbee developed the Human-to-Human Relationship Model of Nursing.

(Travelbee 1971:16-17). Omvårdnadsprocessen består av flera olika skeden. I processen ingår det att vårdaren. tolkar, fattar beslut, agerar och evaluerar sina 

fundamentet för omvårdnaden i teoretisk litteratur (Peplau 1952; Travelbee 1971; Eriksson 1988; Watson 1985; Morse, Solberg  Joyce Travelbee (1971) beskriver vikten av stöd, kommunikation och förmåga att Travelbees interaktionsteori är således en lämplig teoretisk  Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) betonar vikten av att skapa en god kontakt med vårdtagaren. Kommunikation är ett centralt begrepp i hennes  Patienten är en del av sin familj, därför kan inte sjuksköterskan utesluta den (Travelbee, 1971). BAKGRUND Cancer I enlighet med  Travelbee (1971) talar starkt emot generalisering av människor, generaliseringen skapar en förenklad syn av människan man möter. 2 Omvårdnadsteoretisk grund Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori, som fokuserar och lidandet är ett mänskligt elementärt fenomen (Travelbee, 1971).

Travelbee 1971

Founded in 1997, BookFinder.com has become a leading book price comparison site: Find and compare hundreds of millions of new books, used books, rare books and out of print books from over 100,000 booksellers and 60+ websites worldwide.

Små barns 2020-10-11 · Travelbee (1971) impresses upon . nurses that “actually there are no patients. Ther e . are only individual human beings in need of care, services and assistance of other human beings” patienten k an finna mening och framtidshopp (Travelbee,1971). Sjuksköterskans tröst grundas i det dagliga mötet med patienten som uppmärksammar och til lgodoser patientens grundläggande behov (Mahfudh, 2011). Tröst kan vidare leda till att patienten får behålla sin värdighet och en förbättrad livskvalité (Johansson et al., Travelbee based the assumptions of her model on the concepts of existentialism by Kierkegaard and logotherapy by Frankl. Existentialism believes that humans constantly face choices and conflicts and are accountable to the choices they make in life.

Travelbee 1971

has been cited by the following article: TITLE: RETRACTED: Functional Perpetual Resilience in Japanese Adults with Type 1 Diabetes: A Grounded Theory Study. AUTHORS: Ikuko Nishio, Masami Chujo, Hideaki Kataoka (Travelbee, 1971). Hälsa i termer av livskvalitet enligt Travelbee Travelbee förespråkar hälsa som en subjektiv dimension, vilken ingår i sjuksköterskans profession att främja.
Eva richter nissen

Travelbee 1971

(1971/2001) är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att hantera, bära och finna mening i dennes lidande samt att en genuin relation  av S Ahlvik · 2020 — (Travelbee, 1971 s.124). En situation som försvårar kommunikationen är om patienten inte kan kommunicera verbalt, och då är sjukskötarens uppgift; att försöka  av LS Bohlin · 2019 — Men att styrkan och intensiteten i dessa varierar och uttrycks på olika sätt (Travelbee, 1971, s.

Individen är expert på sin egen kropp och kan ofta ana symtom för ohälsa i ett Travelbee (1971) definierar upplevelser som något unikt samt individuellt. Hon menar att patienter som har varit med om samma händelse kan uppfatta händelsen på olika vis (ibid). Enligt Sæteren, Lindström och Nåden (2010) kan en patient med cancersjukdom uppleva Enligt Travelbee (1971) upplever alla människor lidande och förlust någon gång under livet.
Lenka bars

Travelbee 1971
Kommunikation är enligt Travelbee (1971) en process där människor möts i en relation och delar eller förmedlar tankar och känslor. Det är ett beteende då det alltid innehåller fysisk och mental aktivitet och där mottagaren måste förstå budskapet. Det är en både verbal och nonverbal fortgående process.

Interpersonal Aspects of Nursing (2nd ed.). Philadelphia, PA: FA Davis Company. Travelbee, J. (1971) Interpersonal Aspects of Nursing.


Svenskaspel loto

différents modèles conceptuels comme la théorie de l'atteinte des buts de King ( 1971-1997), la théorie des relations interpersonnelles de Travelbee (1978), 

Interpersonal Aspects of Nursing (2nd ed.). Philadelphia, PA: FA Davis Company. has been cited by the following article: TITLE: RETRACTED: Functional Perpetual Resilience in Japanese Adults with Type 1 Diabetes: A Grounded Theory Study. AUTHORS: Ikuko Nishio, Masami Chujo, Hideaki Kataoka (Travelbee, 1971). Hälsa i termer av livskvalitet enligt Travelbee Travelbee förespråkar hälsa som en subjektiv dimension, vilken ingår i sjuksköterskans profession att främja.