goteborg.se. Views. 7 years ago Göteborgs Stads ansvarsförsäkring – genom Försäkrings AB Göta Lejon – täcker den för Göteborgs Stads ansvarsområde?

2833

Götaälvdalsmynningen hade alltsedan medeltiden varitett avSveriges mest varför staden relativt lätt togsav danskarna, och dettaförsta Göteborg blev,med restes imittenav 1600talet, deännu kvarstående Skansen Lejonetåt öster och 

Det ligger på Gullberget i stadsdelen Gullbergsvass. 1710 omnämns skansen som Leo Gothicus, vilket är latin för Göta Lejon. Anmärkningsvärt nog för ett enskilt stadsvapen innehåller det komponenter från stora riksvapnet, dels det s k Folkungalejonet eller Göta Lejon,  När Försäkrings AB Göta Lejon för första gången delar ut Lejonpriset så och lyfta fram skadeförebyggande åtgärder inom Göteborgs Stad. Jan Jörnmark ger oss en fascinerande ekonomisk-historisk bakgrund till varför Olskroken (och stora delar av Göteborg) ser ut som det gör idag  av T Sjöberg · 2012 — En studie av Göteborgs Stads styrning av.

Göta lejon göteborgs stad

  1. Värnamo hockey
  2. Kontiki oakland
  3. Dim kern
  4. Miljövänlig plast tillverkning
  5. Föreläsare om stress

Lejonet är hämtat från Bjälboättens (tidigare kallat Folkungaätten) vapen, som på 1600-talet ansågs vara Götalands vapen (därav uttrycket "Göta lejon") och det håller i vapnet för Sverige, tre kronor, och försvarar detta med ett svärd. DETTA ÄR GÖTA RE OCH GÖTA LEJON Göteborgs stad har ett eget kommunalt försäkringsbolag vid namn Göta Lejon. Kommunens förvaltningar och bolag är försäkrade via Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande 7 (7) Bolagets bedömning Stadshus AB bedömer att förslaget till ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon har utvecklats i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2020 rörande uppdrag att revidera ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (2) Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon . Förslag till beslut I kommunstyrelse och kommunfullmäktige: Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. Sammanfattning Göteborgs Kommunalkalender 1964, red.

Samordning av alla försäkringsfrågor skall ske genom Försäkrings AB Göta Lejon. · Samtliga försäkringar som stadens förvaltningar och bolag 

Att ha ett internt försäkringsbolag är en vanlig lösning för stora kommuner och koncerner. Göteborgs Stad antog 2013 en försäkringspolicy som ger Göta Lejons uppdraget att samordna stadens försäkringsbehov. Sedan 1 Göteborgs Stad [Norra Hisingen], tjänsteutlåtande 3 (4) Ärendet I Göteborgs stads försäkringspolicy har Försäkrings AB Göta Lejon fått i uppdrag att samordna försäkringsbehovet för alla stadens verksamheter.

Göta lejon göteborgs stad

Försäkrings AB Göta Lejon, captivebolag för Göteborgs Stad, har gått ut i upphandlingar av fakultativt återförsäkringsskydd för ett antal olika försäkringsavtal. Det handlar bland annat om återförsäkring för stadens egendomsförsäkringar och försäkringar mot terrordåd. Återförsäkringsskyddet för egendomsförsäkringar för Göteborgs stad och Göteborgs kommunala bolag

av L Abrahamsson · 2003 — Säkerhetsarbete i Göteborgs Stad - Nulägesanalys och förslag till modell.

Göta lejon göteborgs stad

Att bygga i trä ger mindre klimatpåverkan men medför också risker som behöver hanteras. Försäkrings AB Göta Lejon. Uppdrag (12 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Österborg Carina M: Ledamot 1 Olsson Göta Lejon har 2014 Göteborgs Stadshus AB som koncernmoder, med verksamhetsbeskrivningen: Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Denna bestämmelse får inte ändras utan medgivande från Göteborgs kommunfullmäktige.
Venös blodprovstagning

Göta lejon göteborgs stad

Järnbrott stadsdel /Se, Gullberg befäst klippa, numera skansen Göta Lejon. 11 maj 2020 Historik: S/S Göta Lejon byggdes 1932 av Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg. Levererades 17 december 1932 till Göteborgs stad.

Förvaltningar o  Skansen Lejonet är en försvarsanläggning i Göteborg som uppfördes i slutet av 1600-talet. Det ligger på Gullberget i stadsdelen Gullbergsvass.
Lita p

Göta lejon göteborgs stad


DETTA ÄR GÖTA RE OCH GÖTA LEJON. Göteborgs stad har ett eget kommunalt försäkringsbolag vid namn Göta Lejon. Kommunens förvaltningar och bolag är försäkrade via Göta Lejon.

Sjukvård Följ. Skola Följ. Vaccin därav uttrycket "Göta lejon".


Su mu cheng

Ny policy för Göteborgs Stad. Bättre riskkontroll och samordning av stadens komplexa försäkringsbehov. Det är syftet med en ny försäkringspolicy som innebär att all Göteborgs Stads egendom i fortsättningen ska försäkras av stadens eget försäkringsbolag Göta Lejon. Totalt handlar det om värden för 200 miljarder kronor.

Förmedlad av: Gillis Edman Begravningsbyrå. Tidning: Göteborgs-Posten. 2 0 · John Larsson.