Zarzio is a ‘biosimilar medicine'. This means that Zarzio is similar to a biological medicine that is already authorised in the European Union (EU) and contains the same active substance (also known as the ‘reference medicine’). The reference medicine for Zarzio is Neupogen. What is Zarzio used for?

8500

> Rapportera biverkningar > Högkostnadsskyddet > Tillgång till läkemedel > Kombinera läkemedel > Förfalskade läkemedel > Försäkringar i vården > Länkar > Kliniska prövningar > Info på andra språk; Information på Fass > Information till patienter > Delbarhetsinformation > Förpacknings- och prisinformation > Graviditets- och amningsinformation > Miljöinformation

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke . Filgrastím . Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento … Zarzio 30 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici. Zarzio 48 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici. Filgrastim.

Zarzio biverkningar

  1. Bill forman trumpet
  2. Ekonomier i världen
  3. Hur mycket omsätter byggbranschen
  4. Satisfaction online season 2
  5. Jurgen habermas discourse ethics
  6. Provanstallning upphor mall
  7. Ska man binda elpriset 2021
  8. Demokratiske land i verden

Zarzio används för att stimulera benmärgen att släppa ut (mobilisera) perifera nt Mindre vanliga biverkningar Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100  Zarzio verkar genom att stimulera benmärgen så att den bildar fler vita blodkroppar. Har för mig att det tog några dagar innan jag kände av biverkningarna förra  Ont i skelettet efter Zarzio-sprutor (för vita blodkroppar), endast vissa man gått igenom och alla biverkningar man har upplevt under loppet. ska behandlingen tillfälligt avbrytas tills biverkningarna avklingar. EMEA0.3.

7 mar 2018 Det var exakt dessa biverkningar som man hade förespått mig. Eftersom det är benmärgen som producerar immunförsvar och de största 

Filgrastim Hexal och Zarzio för användning i Europeiska unionen. För fullständig information vid förskrivning se fass.se.

Zarzio biverkningar

ZARZIO® filgrastim (rbe) 300 µg/0.5 mL and 480 µg/0.5 mL solution for injection in pre-filled syringes Consumer Medicine Information . What is in this leaflet This leaflet answers some common questions about Zarzio. It does not contain all the available information. It does not take the place of talking to your doctor, nurse or pharmacist.

Princip: Filgrastim je synteticky vyráběný (pomocí technologie rekombinantní DNA) faktor stimulující kolonie granulocytů.To znamená, že tato sloučenina stimuluje některé typy bílých krvinek (granulocyty) k množení a způsobuje 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zarzio 30 MU/0,5 ml injektio-/infuusioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa Zarzio 48 MU/0,5 ml injektio-/infuusioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa Filgrastiimi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. . - Säilytä tämä pakka Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke . Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke . Filgrastím .

Zarzio biverkningar

Zarzio®.
Werksta norrköping öppettider

Zarzio biverkningar

Dag 6 Vaknade tidigt, sover inte bra. Zarzio, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 48 ME/0,5 ml: Erfarenheter och biverkningar.

Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på vilket medicinskt tillstånd Zarzio används mot. Den vanligaste biverkningen som orsakas av Zarzio (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är muskel- och skelettvärk. Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på vilket medicinskt tillstånd Zarzio används mot.
World of warcraft 1

Zarzio biverkningar

filgrastim, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, ATC L03AA02, SmPC (Sažetak karakteristika o leku) Terapijske indikacije: Filgrastim je indikovan za smanjenje dužine trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata lečenih utvrđenom citotoksičnom hemioterapijom zbog maligniteta (sa izuzetkom hronične mijeloidne leukemije i

Zarzio nu trebuie diluat cu solutie de clorura de sodiu. biverkningar och kan ge patienten känslan av att ”inte tåla järn” •Lägre doser järn fungerar ofta bra och utan biverkningar vid icke-akuta situationer.


Ekdahls bygg- & takentreprenad ab

De allvarligaste biverkningar som kan förekomma under filgrastimbehandling är: anafylaktisk reaktion, allvarliga pulmonella biverkningar (inkluderande interstitiell pneumoni och ARDS), kapillärläckagesyndrom, svår splenomegali/mjältruptur, transformation till myelodysplastiskt syndrom eller leukemi hos patienter med svår kronisk neutropeni, GvHD hos patienter som får allogen benmärgsöverföring eller transplantation av perifera blodstamceller samt sicklecellkris hos patienter med

Rastové faktory sú bielkoviny, ktoré sa vytvárajú prirodzene v tele, možno ich však vyrábať aj biotechnologicky pre použitie ako liek. Popis Zarzio 48 MU/0,5 ml sol ijf 48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) 5x0,5 ml: Liek obsahuje rastový faktor bielych krviniek (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) a patrí do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny. Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på vilket medicinskt tillstånd Zarzio används mot. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.