I föreskriften Kränkande särbehandling, AFS 1993:17 fanns en regel om att särskilt utreda arbetsorganisationen. Den regeln finns inte med i AFS 2015:4. Men en sådan utredning kan göras med med hänvisning till AFS 2001:1 SAM Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1980:18, var enbart rekommendationer.

2899

Arbetsmiljöverket genomför för närvarande en översyn av ett antal föreskrifter, däribland föreskriften kränkande särbehandling i arbetslivet (Afs 1993:17). Förslaget kommer att lämnas ut på remiss i september, sedan har remissinstanserna tre månader på sig att svara. Med andra ord senast i december.

Kränkande särbehandling Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1993:17) definieras kränkande särbehandling så som ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda arbetstagare och på ett personligt kränkande sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen”. Kränkande särbehandling AFS 1993:17 (denna föreskrift har ersatts av föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1. Lagen om anställningsskydd AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 18! 3!RÄTTSTILLÄMPNING 20! 3.1!Arbetsmiljöbrott – ”Krokommålet” 20!

Afs 1993 kränkande särbehandling

  1. Astronomy ppt template
  2. Epilepsi barn nystagmus

Att arbeta med likabehandling och  Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i AFS 2015:4 Kränkande särbehandling AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön. Begreppet kränkande särbehandling introducerades år 1993 i gav ut Föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 1993:17). Kränkande särbehandling i form av olika klandervärda beteenden kan utföras av arbetstagare.

AFS 1993:17. 3. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Beslutad den 21 

Planen gäller samtliga deltagare och anställda vid vuxenutbildningen i Ale kommun 2021-3-13 · First Hotels har omkring 40 hoteller i Sverige. Book et hotel i Stockholm, Gøteborg, Malmø eller en helt fjerde destination. Altid billigst online og gratis WiFi inkluderet.

Afs 1993 kränkande särbehandling

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet 

▫ Berör särskilt arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling  3 jun 2010 Arbetsgivaren är enligt Diskrimineringslagen och föreskriften AFS 1993:17 skyldig att förhindra kränkande särbehandling. För HR finns därför  Kränkande särbehandling i arbetslivet. Kränkande särbehandling. AFS 1993:17. Minderåriga. AFS 2012:3. Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön.

Afs 1993 kränkande särbehandling

Det räknas inte som en kränkande särbehandling om två personer har en konflikt eller meningsmotsättning. Exempel på kränkande särbehandling enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17: Förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj.
Läsförståelse sfi

Afs 1993 kränkande särbehandling

Förskriften lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. och läser föreskriften AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling i arbetslivet” och dels AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

4.
Tommy kvist onsala

Afs 1993 kränkande särbehandling

2015-11-11 · – Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) – Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) – Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Preciserar – Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. 2015-10-29 4

• Förtal. • Undanhållande av information. • Förolämpningar eller negativt bemötande.


Säljare dvh lön

Enligt AFS 1993:17 är kränkande särbehandling återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare på ett 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs. de senaste fem åren. Kränkande särbehandling förekommer och är ett ämne som är viktigt att belysa. Förhoppningen är att uppsatsen kan lyfta medvetenheten rörande de båda huvudämnena kränkande särbehandling och utköp. Nyckelord: Kränkande särbehandling, utköp, arbetsrätt, arbetsmiljö, AFS 1993:17, Kränkande särbehandling AFS 1993:17 (denna föreskrift har ersatts av föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1. Lagen om anställningsskydd AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet . AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön .