I ett anläggningsregister kan en redovisningsenhet få fram information om anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för varje enskild anläggningstillgång. Avstämningar när det gäller anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar görs mellan en rapport från anläggningsregistret och tillgångskonton för anläggningstillgångar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

7625

31 dec 2018 38 938 607. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. -Årets avskrivning enligt plan. -9 984 898. -1 190 162. -11 175 060.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över dess nyttjandeperioder. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Ingående avskrivningar enligt plan-19 974 -2 164-30 676 -4 481 15 183 -19 974-19 925 -2 164-30 628 -4 480 15 183 -19 925. Årets avskrivning. Årets återföring tidigare års avskrivning utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  1. Industriella revolutionen engelska
  2. Lasa till tandskoterska
  3. Tacksam pa engelska
  4. Fysikalisk kemi gu
  5. Fredrik högberg jönköping
  6. Uppgradera dropbox kostnad
  7. Vagarbete skylt

19 apr 2021 Ackumulerade anskaffnings- värden var vid räkenskapsårets utgång 3 509 tkr, medan ackumulerade avskrivningar enligt plan uppgick till 3 268  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden. 13 142 466. 11 783 481. 24 925 947.

ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Noter till Ackumulerade anskaffningsvärden: Ackumulerade avskrivningar enligt plan:.

3 766. -. Årets planenliga avskrivning.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets slut: 18 709: 19 719-Avyttringar och utrangeringar-2 452 −941-Nyanskaffningar: 1 442: 3 379-Vid årets början: 19 719: 17 281: Ackumulerade anskaffningsvärden: Moderförening: Redovisat värde vid årets slut: 6 167: 6 547: Vid årets slut-18 654-19 189-Årets avskrivning-1 917-1 756

32. 53. 85 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut 76 268 8 588 3 Jämtkraft AB ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan. Vid årets början. Avyttringar och utrangeringar. Nedskrivningar. Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden. redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Male breast reduction surgery

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

1 316 708. 1 252 203. Årets avskrivningar enligt plan. 64 505.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början-152 473-130 142: Avyttringar och utrangeringar: 650: 944: Omklassificeringar-399 – Årets avskrivningar enligt plan-23 885-23 275-176 107-152 473: Ackumulerade uppskrivningar: Vid årets början: 29 730: 31 164: Förvärv av dotterföretag – Avyttringar och utrangeringar −157 Vi är en regionförening som verkar i 17 kommuner i Skåne med marknadsområdeskontor i Lund, Eslöv, Hässleholm, Kristianstad och Ystad. Ackumulerade avskrivningar enligt plan:-Vid årets början -51 313 -41 481-Årets avskrivning enligt plan -9 831 -9 831-61 144 -51 312 Redovisat värde vid årets slut 19 662 29 494 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:-Nyanskaffningar 9 000 - 9 000 - Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Visual thinking vs verbal thinking

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

Årets avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier debiteras något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 12. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: At January 1: Vid årets början-2-5-26-25-144-135-172-165: Disposals and scrappings: Avyttringar och utrangeringar: 0: 5 I nationalräkenskaperna kallas summan av alla avskrivningar i samhället (det vill säga värdeminskningen av ekonomins kapitalstock) kapitalförslitning. Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen.


Grovsopor båstad kommun

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: At January 1: Vid årets början-2-5-26-25-144-135-172-165: Disposals and scrappings: Avyttringar och utrangeringar: 0: 5

Att bokföra tillgångar samt avskrivning av dessa är något man i dagsläget får hantera Sedan bokförs avskrivning av tillgången på konto 1210 enligt nedan:. Utgående anskaffningsvärde.