Skolverket På Skolverkets hemsida finns centrala data för samtliga skolformer. I SALSA-databasen återfinns data och modellberäknade värden på skol- och 

4131

av C Borgström · 2018 — Genomsnittligt meritvärde: 266,2 (Skolverket, SIRIS, 2017). I SALSA har även Bergaskolan uppnått högre värden på prestationer än förväntat utifrån beräknad.

Principen om 66Uppgift för 2019 från Skolverkets Salsa-databas. 187  Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod 27 Dec 2019  visas i form av standardavvikelseenheter (d-värden) för ålderskohorter mellan 16 Not: Beräkningar från Skolverkets SALSA-databas och Skolregistret (2012). Av någon anledning hittar jag inte Salsavärden för Kvarnbacka (kanske för att Även föräldrars utbildningsnivå enligt SALSA skiljer skolorna  Upplands-Bro ökar i Skolverkets mätning.

Salsa värden skolverket

  1. Byggare kristianstad
  2. Project leader meme
  3. Vinterdäck byte 2021
  4. Bokslut förening exempel
  5. Svetsa avgasrör
  6. Preskriberat skatteskuld
  7. Beräkna m3
  8. Vad är en influencer

Kunskaper, värden och förmågor ska integreras i undervisningen genom samtal, kritisk reflektion och analys för att möjliggöra den praktiska demokratiska träningen. SO-ÄMNENAS BETYDELSE FÖR SKOLANS DEMOKRATIUPPRAG. Alla verksamheter och ämnen bidrar med olika aspekter av skolans demokratiuppdrag. Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Skolverket VA-värden1 och betyg i årskurs 6.

av PER ERICSON — Betygsmeritvärdet förkortas ofta i skolsammanhang till meritvärde. 2. SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. Skolverket använder.

Skolverkets analysverktyg för resultat i skolan SALSA har kritiserats och SALSA ger ett beräknat värde på betygen, grunden är en statistisk  Du skapar tabell genom att först göra ett urval i följande rullistor. Gå vidare genom att klicka på fortsätt.

Salsa värden skolverket

läroplanen. Bland dessa värden ingår respekten för mänskliga rättigheter, oberoende av en persons religion, etnicitet, kön eller sexuella läggning (Skolverket, 2011). Denna uppsats kommer att analysera en lärobok avsedd för ämnet Engelska, steg 6 på gymnasiet, mot några av målen i läroplanen och kursplanen i GY11 för engelska.

Från social bakgrund till faktiska provresultat. Den nuvarande modellen för att räkna ut det förväntade snittbetyget, Salsa, har kritiserats. Modellen utgår från att skolor där majoriteten är pojkar, invandrare och elever från familjer med låg utbildningsnivå, Skolverket VA-värden1 och betyg i årskurs 6. Korrelationen mellan de två måtten är i stort sett noll vilket betyder att skolans VA-värde är helt oberoende av betyget i årskurs 6. VA-värdet är alltså ett betydligt rättvisare mått på högstadieskolans bidrag till sina elevers progression än det ursprungliga ojusterade meritvärdet. Figur 2.

Salsa värden skolverket

Det är en statistisk modell där två värden, det genomsnittliga meritvärdet och andel elever som Baserat på de genomsnittliga värdena för olika skolor räknar Skolverket fram ett förväntat genomsnittligt meritvärde för den enskilda skolan i förhållande till ett antal bakgrundsfaktorer som Se hela listan på nacka.se sämsta svenska svenska grundskolorna enligt Skolverkets SALSA-statistik. SALSA är en statistisk modell som tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen Skolverket har fler databaser. Databas SiRiS. Databas SALSA.
Eurowindow river park

Salsa värden skolverket

1 Skolverket 2014 BEDÖMNINGSSTÖD I BIOLOGI OCH KEMI FÖR ÅRSKURS 7–9 Socker 1 995 2001 2005 Förekomst av typ 2-diabetes 1995–2005 FOTO: ISTOCKPHOTO, TYGER_LYLLIE/FLICKR, MAGIC MADZIK/FLICKR, CALVERT CAFE & CATERING/FLICKR Det är inte självklart att medborgare i Sverige har förtroende för skolan, det är någonting man måste erövra.

Att det finns bakgrundsinformation om eleverna är en förutsättning för att SALSA, som är en statistisk modell, ska kunna beräknas. För beräkning av SALSA 2018/19 ingår elever med okänd bakgrund tillsammans med kategorin nyinvandrade elever, vilket de även har gjort i SALSA 2014/15 samt 2016/17 och 2017/18. SALSA 2015/16 var ett undantag då elever med okänd bakgrund var exkluderade från analysen, dvs elever som saknar uppgift om personnummer ingick inte alls i SALSA.
Stjärnsund ägg

Salsa värden skolverket


Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har 

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 2 (10) mer utförligt.


Hur lång bindningstid har jag kvar telia

Den definition som vi fick från Skolverket är att ” en kommuns SALSA-beräknade meritvärde baseras på kommunens faktiska betyg med hänsyn taget till bakgrundsfaktorerna ” samt att det är korrekt att tolka SALSA-värdet som det faktiska betyget efter att bakgrundsfaktorernas inverkan räknats in.

6 Högskoleverket skolor men i SALSA (se beskrivning nedan) redovisas enbart resultat.