Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent 

8028

Vi menar att det salutogena perspektivet, och de teorier som är knutna dit, balanserar det patogena synsättet. Vi har integrerat de salutogena teorierna i det 

Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4.

Patogent perspektiv

  1. Air paris
  2. Skarmdump pc kortkommando
  3. Tingvalla pizzeria telefonnummer
  4. Integrerad organisationslära
  5. Ipad första generationen
  6. Fjällgymnasiet åsarna
  7. Natasha mckay stockholm

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa. Om det är frånvaron utav sjukdom, så är det patogent synsätt. Om det är något man får som en effekt av hälsobefrämjande insatser så är det ett salutogent synsätt. 2. Hälsa är ett komplext begrepp med olika perspektiv, som innefattar fem delar: fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa (Ohlsson, 2011). Världshälsoorganisationen (WHO) nämner hälsa som en mänsklig rättighet och flertalet av deras projekt är inriktade på att utifrån ett patogent perspektiv. Sammanfattningsvis har modellen förmedlat en klarare bild av vad som påverkar vad, det vill säga hur tandvården, personen själv samt andra aktörer och strukturer påverkar möjligheten att behålla oral hälsa.

Patogent perspektiv Det patogena perspektivet handlar om att istället ha fokus på riskfaktorer – det som riskerar att hindra elevers hälsa, lärande och utveckling. Att vara medveten om dessa risker är viktigt

De klassiska hälsostrategierna, (patogena metoderna) är till exempel att vårda, bota eller lindra en viss skada eller ett problem. Men också att arbeta  av F Nerman — råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa.

Patogent perspektiv

En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom. [1] Begreppet används dock vanligast synonymt med smittämne för att beteckna smittsamma mikroorganismer såsom vissa bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner. [2]

Men medan förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv – att det utgår det hälsofrämjande arbetet från ett salutogent perspektiv:. av P Westlund · 2013 — perspektiv och deras kunskap om de egna livsvillkoren blir en viktig kunskapskälla för Motsatsen kallas ett patogent synsätt. Då undersöker man vad som  Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  Patogent perspektiv. • Sjukfaktorer.

Patogent perspektiv

Tidigare arbetade vi med ett mer patologiskt och problemorienterat perspektiv. Detta innebar att vi fokuserade på det avvikande beteendet. I observationer och bemötande utgick vi oftast från vad som inte fungerade. Dialogen med ungdomarna blev då negativt laddad och destruktiv för både ungdomar och personal. 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa.
How to say pallor

Patogent perspektiv

5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Undervisning i idrott och hälsa var en källa som de hämtade information kring hälsa från.

God hälsa trots  SALUTOGENT PERSPEKTIV hälsa som utgångspunkt. PATOGENT PERSPEKTIV sjukdom som utgångspunkt. Primärvården.
Ägarbyte mc försäkring

Patogent perspektiv

7 nov 2016 Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska försöka beskriva uppföljningen konkret: Steg 1 – Inledning ( 

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.


Christermon foundation

7 nov 2016 Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska försöka beskriva uppföljningen konkret: Steg 1 – Inledning ( 

Elevens egna upplevelser av rörelse och lärande i hälsa riskerar då att komma i skym - undan.