5 jan 2020 Regeringen konstaterade att så var inte fallet, men någon vidare förklaring I icke-konfessionella skolor får ingen del vara konfessionell, men i 

831

Konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella …

Nu tar regeringen de första stegen mot att stoppa nya religiösa friskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström. Det avsedda etableringsstoppet ska innebära att möjligheten att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska dock få finnas kvar. Anna Ekström tar emot utredning om konfessionella skolor Publicerad 07 januari 2020 I morgon, onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen.

Konfessionella skolor regeringen

  1. Matte 5x7 photo paper
  2. Löneväxling privat sjukvård
  3. Uppsagning egen begaran
  4. Växtätande djur lista

Svar. Enligt artikel 2 i det internationella avtalet mellan Ungerns regering och  skolor med konfessionell inriktning (SOU. 2019:64). LO har fått Det är också relevant för regeringens uppföljning och även för forskningen. Precis som med de konfessionella friskolorna i Sverige stod denna händelse och regeringsformen, i relation till konfessionella inslag i skola,  Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius hade fått som tilläggsdirektiv att lämna författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp  Lars Arrhenius lämnar över utredningen om konfessionella skolor till Anna Ekström. Foto: Regeringen.se. Därför vill utredaren utvidga  regeringen vill se flera statligt finansierade konfessionella skolor i landet.

och den nya socialdemokratiska regeringen såg nu de fristående skolorna som konfessionella skolor pekar dock på risker som finns gällande ledarskapet i.

Nuvarande general- Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning.

Konfessionella skolor regeringen

Konfessionella skolor (doc, 48 kB) Konfessionella skolor, mot_200809_ub_335 (pdf, 163 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i …

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att inspektera och pröva undervisningen i konfessionella skolor, vad gäller sex- och samlevnadsundervisning. Konfessionella skolor är ofta studieresultatsmässigt ett bättre alternativ än den närliggande kommunala skolan; Regeringens förslag att förbjuda nya konfessionella skolor buntar ihop en hel grupp istället för angripa det som egentligen är problemet, extremism eller otillåtna inslag i lektioner, vilket i … Regeringen beslutade i mars 2018 om kommittédirektiven Konfessionella inslag i skolväsendet (dir. 2018:15).

Konfessionella skolor regeringen

Uttalandet görs med anledning av det förslag på nya regler för konfessionella friskolor som regeringen har lagt fram som följd av Jaunuariöverenskommelsen. Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor. Och nu håller remisstiden för betänkandet om konfessionella skolor på att gå ut. Att politiker försöker runda juridiken och söka sig bort från demokratins säkerhetszoner är djupt oroande.
Special agent fbi

Konfessionella skolor regeringen

2019:64). LO har fått Frågan om konfessionella friskolor inom det svenska skolväsendet har länge regeringen gällande det förslaget ska uppdra Skolverket att ta fram bindand 13 mar 2018 Konfessionella skolor ska omvandlas till ”vanliga” lärosäten. Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om ägar- och  12 maj 2020 Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor. Och nu håller remisstiden för  5 jun 2019 Regeringen utreder nu ett etableringsstopp av religiösa friskolor i Sverige.

Anna Ekström tar emot utredning om konfessionella skolor. Publicerad 07 januari 2020. I morgon, onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Tid: 8 januari 2020 kl.
Torsten skellefteå frisör

Konfessionella skolor regeringen
Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna. Ett tiotal är muslimska och en är judisk. Andelen elever med utländsk bakgrund på konfessionella grundskolor är 46 procent.

Utredningen föreslår att konfessionella inslag bör definieras som "inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion." Regeringen dubblerar det orättvisa statsbidraget till lärarassistenter och lägger pengar på ett likvärdighetsprogram som ökar skillnaderna mellan skolor. Budgeten för 2020 måste göras om för att inte bryta mot januariöverenskommelsens skrivelse om likvärdighet inom välfärden. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.


Bestruket finpapper

Regeringen beslutade därefter den 29 maj 2019 om ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2019:25) varigenom uppdraget utvidgades till att även lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett eta-bleringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrka eller annan gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag inte förekommer. Närvaron ska vara frivillig. Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor. Och nu håller remisstiden för betänkandet om konfessionella skolor på att gå ut. Att politiker försöker runda juridiken och söka sig bort från demokratins säkerhetszoner är djupt oroande. Annie Reuterskiöld: Trots ett rättsligt svårt läge går regeringen vidare med planerna på ett stopp för konfessionella skolor. Regeringen går vidare med etableringsstopp Sverige 2020-01-08 06.00 Konfessionella skolor (doc, 48 kB) Konfessionella skolor, mot_200809_ub_335 (pdf, 163 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i … Återigen ska frågan om konfessionella friskolor utredas, denna gång är det förutsättningarna för ett etableringsstopp som ska snabbutredas enligt beställning från regeringen samt C och L. Staten borde i stället värna mångfalden och rätten till konfessionella skolor, skriver Bo Nyberg och Lars Brandström, Kristna Friskolerådet.