Logga in för att se dina skannade tentor. Kom ihåg mig! Logga in. Glömt eller gammalt lösenord? Användarnamn. Som användarnamn och lösenord använder 

5100

När resultatet är inrapporterat kan ni få tentorna skannade genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition. Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni använda er av avsedd blankett, som finns på den länkade sidan nedan.

Exempel-tenta inför ordinarie tentamen VT20 . Upplägg: Tentamen sker på distans med övervakning via Zoom och inlämning av lösningar genom fotograferade eller skannade lösningar. Tentan den 5 april 2018 Skrivningen och svarsförslag finns nu här nere, ursäkta att de dröjt. Rättningen är klar och resultaten och de skannade skrivningarna bör vara tillgängliga snart. Tyvärr gick det inte särskilt bra. Ett fel (kanske uppenbart) hade smugit sig in i lydelsen av uppgift 2 (rättat i filen nedan). Efter att det delquizzet är avslutat skall du skanna dina lösningar, se separat information, och ladda upp dem i Canvas.

Skannade tentor

  1. Skatt pa tjanstebil
  2. Carl and hansen
  3. Skatteverket eskilstuna id kort
  4. Brand pilängskolan lomma
  5. Apollo kroatien split
  6. Populärkultur idag

Du kan själv söka ut tentamenssvar från inskannade salstentamen och du kan även hitta övningstentor dvs frågor till gamla tentamen. Kursschema. Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

Under ingången Tentamen finns: Tentamensschema, skannade tentor, gamla tentamensskrivningar och tentamensanmälan. Mina studier. Under ingången Mina studier finns information om studieadministrativa funktioner på student.ladok.se. Mina forskarstudier. Här kan du som är forskarstuderande administrera dina studier.

När sökningen är klar väljer du Visa för att Visa den genomsökta filen innan du sparar den, eller så väljer du Stäng för att spara den. Du kan redigera det skannade dokumentet eller bilden i förhands granskningen som visas när du väljer Visa. Din tentamen kommer att startas vid 09:00 eller 14:00. Se till att du kan dina användaruppgifter till ju-mejlen!

Skannade tentor

Handlar det om en tenta som skrivits som distanstenta 2020-03-18 – 2020-05-28 kommer du få den skannade tentan till din student e-postadress, xxxyy123@ 

Du som student hittar dina tentor på hv.se - Student - Verktyg - Mina tentor. Där finns dina tentor i Pdf:format. Skannade tentor distribueras automatiskt till dig som student och du hittar din tenta på Mina sidor via studentwebben.

Skannade tentor

Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. Här hämtar du fysiska tento När resultatet från tentan är synligt i Studentportalen kan du hämta din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/ Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator Skanning av rättade tentor 2016-10-10 11:45 Från och med oktober 2016 kommer alla tentamina som skrivs i tentamenssal vid Institutionen för biologisk grundutbildning att, efter rättning, skannas in via Studentservice -Ångström. Från och med 2017 skannas alla tentor inom teknisk naturvetenskaplig fakultet. Det gäller alla tentor där ni har anmält er till tentan genom studentportalen och där tentan har skrivits på A4 ; SVAR Hej! Avtal ingås enligt 1 § avtalslagen genom att ett anbud accepteras. *Något krav på viss form för anbudet eller accepten ställs inte upp. Tentan skickas ut via mejl till alla studenter som är anmälda till den.
Fackförbund naturvetarna

Skannade tentor

Du kan själv söka ut tentamenssvar från inskannade salstentamen och du kan även hitta övningstentor dvs frågor till gamla tentamen. Kursschema. Du kan se ditt aktuella kursschema.

Tentan skickas ut via mejl till alla studenter som är anmälda till den. Inlämning sker via Lisam senast 15 minuter efter den ordinarie skrivtidens slut.
Bra ekonomi bloggar

Skannade tentor


Under ingången Tentamen finns: Tentamensschema, skannade tentor, gamla tentamensskrivningar och tentamensanmälan. Mina studier. Under 

2020-04-28 En students skrivna salstenta skannas i två steg. Först skannas den inlämnade orättade tentan och sedan den rättade. Studenten kan se sina skannade tentor på sin resultatsida via inloggning i personliga menyn. I modellen nedan visas arbetsflödet i processen.


Machiavellisk personlighetsstorningen

Jag lånar kompletterande böcker från stadsbiblioteket, skannar av Inför tentan på introduktionskursen läser jag som en människa med allt att förlora. Jag har 

Var därför noga med att fylla i försättsbladet på tentan enligt anvisningarna och sortera in dina svarsblad i respektive lärares gula omslag. Skriv läsbart och med goda marginaler! Svaren ska vara motiverade och innehålla hänvisningar till lagrum i förekommande fall. Tentan skickas ut via mejl till alla studenter som är anmälda till den. Inlämning sker via Lisam senast 15 minuter efter den ordinarie skrivtidens slut. Inlämning sker i form av ett dokument som inkluderar matlab-kod, plottar, text, formler och skannade eller fotade handskrivna lösningar.