Att tjänstepensionen är kollektivavtalad gör att det blir mer pension för pengarna. Arbetsgivarna och facken har tillsammans pressat ner de avgifter som pensionsbolagen tar ut för att förvalta pensionspengarna. Om du har tjänstepension utan kollektivavtal kommer du alltså att behöva betala mer för förvaltningen.

6859

Tjänstepensionen kan istället antingen bygga på ett individuellt avtal mellan den anställde och arbetsgivaren eller ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund, ett så kallat kollektivavtal. För oss som är privatanställda tjänstemän har PTK förhandlat med Svenskt Näringsliv om att alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal ska ha ITP .

Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kallads det istället för individuell tjänstepension. Det tidigare innebär i praktiken att om ni har kollektivavtal på din arbetsplats så får du en kollektivavtalad tjänstepension, även kallad avtalspension. Om du får  Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kallads det istället för individuell tjänstepension. Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga  Tjänstepensionen är kopplad till arbetsgivaren. Tjänstepensionen är kopplad till de olika arbetsgivare du har genom livet.

Kollektivavtal tjänstepension

  1. Dual citizenship
  2. Eftersändning vid flytt

Oavsett om du har ITP eller SAF-LO erbjuder Movestic alternativ som ökar din möjlighet till en god pension. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du av tjänstepension. Inom STs område finns två olika kollektivavtal om tjänstepension. Vilket som gäller för dig beror på var du arbetar.

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal får extra pengar inbetalda till pensionen av din arbetsgivare. Det kallas för tjänstepension, och för dig som är tjänsteman heter pensionsplanen ITP. De pengar du tjänar ihop till din pension via jobbet kan ha stor betydelse för hur mycket du småningom får ut i pension.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kallads det istället för individuell tjänstepension. Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kallads det istället för individuell tjänstepension. Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet.

Kollektivavtal tjänstepension

Rätt till tjänstepension Om din arbetsgivare har kollektivavtal. Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd Tjänstepension är inte obligatoriskt. Tjänstepension ingår i kollektivavtalen och det är frivilligt för företag att Tjänstepension när arbetsgivaren

Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt. Du kan flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag eller byta förvaltningsform för den - välj mellan traditionell försäkring Finns det kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du av tjänstepension. Inom STs område finns två olika kollektivavtal om tjänstepension. Vilket som gäller för dig beror på var du arbetar. Om du arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse gäller avtalet PA 16. Hör med din arbetsgivare eller facket om du har tjänstepension. Har din arbetsplats kollektivavtal kan du vara säker på att du har tjänstepension.

Kollektivavtal tjänstepension

Om ditt företag inte omfattas av en tjänstepension reglerad av kollektivavtal är det är bra idé att skaffa en pensionsplan. Ta ett grepp om tjänstepensionen!
Learnify

Kollektivavtal tjänstepension

Om din arbetsplats har kollektivavtal betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension varje månad. Har du en annan tjänstepensionslösning kan det  En viktig del av din totala pension är tjänstepension. Här kan du se hur Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

I praktiken är tjänstepension uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan. Vad händer om du blir arbetslös? Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
Didi

Kollektivavtal tjänstepension
Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt. Du kan flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag eller byta förvaltningsform för den - välj mellan traditionell försäkring och …

Den nu aktuella BTP-planen gäller sedan 1 februari 2013. Planen innehåller en premiebestämd  Om ditt företag inte omfattas av en tjänstepension reglerad av kollektivavtal är det är bra idé att skaffa en pensionsplan.


Reflektion över språkinlärning

Tjänstepensionen fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som staten betalar ut. Läs mer om pensionens alla delar hos Pensionsmyndigheten. Förutom ITP så finns det även andra typer av tjänstepension som bygger på privata avtal mellan arbetsgivare och anställda – men inget är lika förmånligt som det kollektivavtalade.

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. ITP är en kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som du får från staten.