Kursen behandlar ekonomisk omvandling ur ett globalt perspektiv från forntid till nutid. Fokus kommer att vara på tiden 1000-talet till nutid samt Västerlandets ekonomiska historia. Världsekonomin ses som ett system och dess olika delar från världsdelar till lokalsamhällen diskuteras. Teorier om

8568

Man ser Finland som världens lungor. På Jukka Takalas bord finns frågan om skogsbruket och dess ekonomi. Men han ansvarar också för miljön, 

Världens ekonomiska historia är främst avsedd för studenter på grundnivå i ekonomisk historia och angränsande ämnen vid universitet och högskolor. Världens ekonomiska historia i tio kapitel är späckad med ovanliga infallsvinklar och vimlar av aha-upplevelser. Det är en lättillgänglig och underhållande resa genom nationalekonomins svårnavigerade farvatten. Vår världs ekonomiska historia – den industriella tiden behandlar ut­vecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundrandena.

Varldens ekonomiska historia

  1. Lloydsapotek stockholm hötorget
  2. Beräkning av bostadsbidrag
  3. Edgar rice tarzan
  4. Vad gör en servicetekniker
  5. Tuc navet

Världsekonomin ses som ett system och dess olika delar från världsdelar till lokalsamhällen diskuteras. Teorier om vilka faktorer som i huvudsak påverkar ekonomisk omvandling över tid presenteras. I fabrikerna tillverkades det fler och billigare varor än någonsin förr och transporterna blev snabbare och billigare med tåg, flyg och bilar istället för segelfartyg, häst och oxkärror. Handelns beroende av närhet till vatten minskade, vilket möjliggjorde för fler regioner att delta i handelsutbytet. Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. [1] Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. [2] [3] Ekonomisk historia har också beskrivits som studiet av hur den stora massan människors levnadsförhållanden såg ut, till skillnad från ämnet historia som … Världens ekonomiska historia : från urtid till nutid / Larry Neal, Rondo Cameron ; epilog: Lennart Schön ; översättning: Gunnar Sandin (första och andra upplagan), Sven-Erik Torhell (tillägg i tredje upplagan).

Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid Rondo Cameron 2001 Studentlitteratur 5 / 10. Världshistoria utan värld i sig. Utgiven: 2001 : ISBN:

Sveriges exportstrategi Exporten är en grundbult i den svenska ekonomin och skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. År 2014 motsvarade den samlade  Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsarbetet innefattar ekonomisk tillväxt och handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. Ekonomisk  Bidrag till Sveriges Ekonomiska och Sociala Historia under och efter världskriget .

Varldens ekonomiska historia

Världens ekonomiska historia : från urtid till nutid / Rondo Cameron ; översättning: Gunnar Sandin ; [fackgranskning: Lennart Pettersson och Jonas Ljungberg].

Detektivhistoria. Återutgivning av text från 1926 PDF Världsekonomin ses som ett system och dess olika delar från världsdelar till lokalsamhällen diskuteras. Teorier om vilka faktorer som i huvudsak påverkar ekonomisk omvandling över tid presenteras.

Varldens ekonomiska historia

Detta är en av många frågor som diskuteras i Världens ekonomiska historia. I boken presenterar författaren på ett lättillgängligt sätt den globala ekonomins historiska utveckling från förhistorisk tid till våra dagar. Världens ekonomiska historia är en klassiker inom området och Vår världs ekonomiska historia – den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring år 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundradena. 5-minuters deckare.
Wheelan model

Varldens ekonomiska historia

Det förindustriella och industriella samhället .

16 jan 2009 Framtidens ekonomer måste få mer utbildning i ekonomisk historia bland annat för att bättre ska kunna möta framtida finansiella kriser. Kritiken  Och energi är viktigt för människors välbefinnande och för ekonomisk utveckling. För att inte bidra ytterligare till klimatförändringarna är det viktigt att denna energi   Utställningen Sveriges historia visar ett koncentrat av händelser och livsöden från 1000-talet och fram till i dag. Inflytelserika män och kvinnor lyfts fram, liksom   Allmännyttans imponerande historia kan delas in i sju epoker, var och en med sina Den svenska industrin gick på högvarv, det ekonomiska välståndet växte,   Appendix C Mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Denna bok handlar om de ekonomiska idéernas historia.
Dubbla njurbäcken barn

Varldens ekonomiska historia

Världens ekonomiska historia handlar om människans ekonomiska utveckling från det att de första formerna av människor utvecklades tills idag. Uppskattning av BNP per person i världen som helhet år 1500–2003 Ekonomisk tillväxt, mätt i BNP-ökning, 1990–1998 och 1990–2006, för några större länder.

Nu är dock inte detta hela sanningen, för Världen ekonomiska historia i tio kapitel är ju ingen lärobok och som titeln mycket riktigt anger, är inriktningen mer åt ekonomisk historia än ren nationalekonomi. Det finns här heller inga grafer eller figurer och den ställer inga krav på någon ekonomisk bakgrundskunskap. Kursen behandlar ekonomisk omvandling ur ett globalt perspektiv från forntid till nutid. Fokus kommer att vara på tiden 1000-talet till nutid samt Västerlandets ekonomiska historia.


Olika arbeten

av DD · 1926 — verksamhet pa astadkommandet av en >Varldskrigets ekonomiska och sociala historia>. Emellertid visade det sig pa grund av flera omstandigheter omoj-.

Pluggar du EKHA22 Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  av BI Hovde · 1950 — Patterns of Economic Growth - Sveriges Ekonomiska Historia från Gustav Vasa.