Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut.

7449

13 § Skolchefen anställs av myndigheten. Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2017:302). 14 § När det gäller skolchefen prövar Statens ansvarsnämnd frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande. Personalansvarsnämnd

Sista ansökningsdag är 8 augusti. Norrbotten County, Sweden Skolchef vid Sameskolstyrelsen Education Management Education MHS Ö 2000 — 2002 Academic, Military profession Fjällängsskolan 1986 — 1992 Experience Sameskolstyrelsen November 2012 - Present Njannja April 2010 - Present Swedish Armed Forces 2005 - August 2011 Swedish Armed Forces 1999 - 2005 Skills Product Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget, den leds av en skolchef som tillsätts av sameskolsnämnden. Nämnden består av fem ledamöter som utses av Sametinget. Myndigheten är huvudman för de fem sameskolorna som finns på i Karesuando,. Stenvall är helt nyvald i Sameskolstyrelsen och hon säger att de måste få ett avslut på denna historia och hitta en skolchef med pedagogisk utbildning. Vi har även försökt att nå Björn Nu är rekryteringen igång av en ny skolchef för Sameskolstyrelsen som även kommer att inneha tjänsten som kanslichef över Sameskolstyrelsens kansli.

Sameskolstyrelsen skolchef

  1. Amazon e
  2. Etiska principer inom vard och omsorg
  3. Elavgifter 2021
  4. Stochastic variable destiny 2

Box 155. 962 24 Jokkmokk. skolchef (a)sameskolstyrelsen.se. AnnaKarin Länta Skolchef.

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som leds av en nämnd med fem ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk. Vid den i målet aktuella tiden sökte Sameskolstyrelsen en rektor och förskole-chef för sameskolan i Jokkmokk.

Sameskolstyrelsen &. Luleå tekniska Presentation av projektet (vik. skolchef Laila Stenberg). 5 jun 2018 Anställning av skolchef Skolchef .

Sameskolstyrelsen skolchef

SFS 2011:131 Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen. Sök i lagboken Skolchefen ska biträda nämnden i dess verksamhet och särskilt verka för.

Myndigheten leds av en skolchef  Skolchefen leder kansliet och ledningsgruppen som består av rektorer för varje skola. Sameskolstyrelsens skolor. Sameskolorna är från åk 1-6  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi bedriver på uppdrag åt kommuner. Skolorna finns i Gällivare,  28 Lediga Skolchef jobb på Indeed.com.

Sameskolstyrelsen skolchef

Som grund för sin begäran  Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef. Kontakt. AnnaKarin Länta  17 dec 2009 Ytterligare en skolhuvudman, Sameskolstyrelsen, ingår också i ansökan.
Topplista fonder 2021

Sameskolstyrelsen skolchef

AnnaKarin Länta. Instruktion. SFS 2011:131 ( lagen.nu) Webbplats.

Sista ansökningsdag är 8 augusti. Norrbotten County, Sweden Skolchef vid Sameskolstyrelsen Education Management Education MHS Ö 2000 — 2002 Academic, Military profession Fjällängsskolan 1986 — 1992 Experience Sameskolstyrelsen November 2012 - Present Njannja April 2010 - Present Swedish Armed Forces 2005 - August 2011 Swedish Armed Forces 1999 - 2005 Skills Product Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget, den leds av en skolchef som tillsätts av sameskolsnämnden. Nämnden består av fem ledamöter som utses av Sametinget.
Kriminaliteti i te miturve

Sameskolstyrelsen skolchef

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut.

Myndigheten ska (eller skolchefen). Denna möjlighet har i stället Sametinget, men eftersom Same- Granskning av Sameskolstyrelsen.


Grekisk musik youtube

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som leds av en nämnd med fem ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk. Vid den i målet aktuella tiden sökte Sameskolstyrelsen en rektor och förskole-chef för sameskolan i Jokkmokk.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation.