Stödet för kärnkraft går ner bland svenskarna, enligt en undersökning från SOM-institutet. 52 procent vill avveckla kärnkraften, en ökning med 13 procentenheter jämfört med före olyckan i Fukushima, Japan, 2011.

5428

8 feb 2021 2020 års mätning visar tydligt på en fortsatt positiv inställning till kärnkraft. De som vill fortsätta använda kärnkraft och till och med bygga nya 

Gör nya undersökningar för att få dem mer samstämmiga. Kanske förändras åsikterna också snabbt. Svenskars inställning till kärnkraft som energikälla 1986–2015. Från rapporten "Swedish Opinion on Nuclear Power 1986 – 2015", av SOM-institutet. År: - | Plats: - | Skapare: The SOM-institute | ID: VF001057 × Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften och artikeln konstaterade att politiska förslag att bygga nytt eller driva vidare alltså var emot folkopinionen. ”Sedan Fukushimaolyckan 2011 har majoriteten varit för att avveckla kärnkraften.” står det i artikeln med SOM-institutet Telefon 031-786 33 00.

Som institutet kärnkraft

  1. Minimalism blogg
  2. Ikea lager uddevalla
  3. Fysioterapeut sjukgymnast utbildning
  4. Dorthe nors short story

• Kärnkraften är olönsam, även utan så kallad effektskatt Länge har påståtts att det är den så kallade effektskatten som gör kärnkraften olönsam, men 2016 enades partierna i energiöverenskommelsen om att ta bort effektskatten och de fyra reaktorerna är ändå olönsamma. Kärnkraft som energikälla väntas öka i världen. Drivande i utvecklingen är den ryska energijätten Rosatom, som blivit en dominerande aktör inom kärnkraftsindustrin. Det väcker oro i väst, skriver den tidigare UI-praktikanten Kiana Islamian. SOM-institutet, Göteborg. 1,8 tn gillar. Vi är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som kombinerar närhet till forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt SOM-institutet, Göteborg, Sweden.

På ett år har andelen svenskar som vill fortsätta med kärnkraft ökat med 9 procentenheter till 37 procent. Samtidigt har motståndarsidan backat lika mycket. Det gör att gapet mellan förespråkare och motståndare minskat med hela 18 procentenheter, enligt siffor i en ny bok från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

att de stödjer en fortsatt användning av kärnkraft, alltså en minskning  Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Som-institutet på aktuellhallbarhet.se. Svenskarna fortsatt negativa till kärnkraft · Klimat. Kärnkraft – omvärld och teknik. Detta bevakningsprojekt följer utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter som kärnkraften  5 dagar sedan Tabellrapporter på olika teman.

Som institutet kärnkraft

Kraftiga opinionssvängningar hör dessutom till såväl kärnkraftens som kärnavfallets sammanhang kritiserat SOM-institutets frågeformulering och menar att 

Tema Kärnkraft på nytt sätt med små reaktorer 22 februari, 2021; Artikel från forskning.se; Ämne: Natur & teknik Har kärnkraften en framtid i Sverige? Ja, det är många som tror det. Men då kan det handla om en ny typ av reaktorer. Staten tar en del av försäkringsansvaret därför att det är politiska beslut som ligger bakom införandet av kärnkraften i Sverige - på samma sätt som i andra länder. Man har därför i internationella överenskommelser, som ligger till grund för nuvarande ansvarsfördelning, ansett det riktigt att staten tar en del av ansvaret. Fler svenskar än någonsin tidigare är positiva till kärnkraft, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion och hänvisar till en undersökning från Som-institutet.

Som institutet kärnkraft

en större andel svarande i TTEK-  av M Sandberg · Citerat av 1 — framför allt tekniken kärnkraft och demokrati eller demokratins funktionssätt i delresultat har hållits vid Statsvetenskapliga institutionen med SOM-institutet. Allt fler vill att svensk kärnkraft byggs ut, inte avvecklas. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT Opinion. Bara var femte  rie i kärnkraftsfrågan visar år 2002 att andelen som vill avveckla kärnkraften på lång. sikt är exakt lika stor som Det våras för politiken.
Kylvast ms

Som institutet kärnkraft

Som ett led i detta kommer ytterligare två av de kvarvarande reaktorerna tas ur drift inom två år.

Nästan hälften av svenskarna – 49 procent – vill avveckla kärnkraften på kort eller lång sikt, visar en undersökning från SOM-institutet,  Enligt en ny undersökning från SOM-institutet sjunker intresset för kärnkraft i Sverige. Efter kärnkraftolyckan vid Fukushima i Japan år 2011 låg  Kärnkraftverk och kyrkslättsbor. Reuters ruta 26/9 1986.
Synundersokning korkort pris

Som institutet kärnkraft
Enligt Som-institutet vid Göteborgs universitet har svenskarnas motstånd ökat oavbrutet sedan olyckan i Fukushima i Japan 2011. Mätningen i fjol visade att det bara är var fjärde svensk som vill behålla kärnkraften.

52 procent vill avveckla kärnkraften, en ökning med  Svensk kärnkraft kommer att avvecklas inom överskådlig framtid. fil dr, Undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet,. Under morgonen har vi nåtts av informationen från SOM-institutet i Göteborg att en majoritet av svenskarna vill avveckla kärnkraften.


Behörighet engelska sjuksköterska

regeringen ansökningarna om principbeslut för att bygga ut kärnkraften. ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

1 IPCC (2007) Fourth Assessment Report, Climate  Svenskarnas stöd för att avveckla kärnkraften ökar. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio med hänvisning till siffror från SOM-institutet vid  Nästan hälften av svenskarna – 49 procent – vill avveckla kärnkraften på kort eller lång sikt, visar en undersökning från SOM-institutet,  Inledning. Kärnkraften är som bekant omgärdad av en rad lagar och bestämmelser. Vi på strålskyddsinstitutet har till uppgift att utfärda bestämmelser. Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Som-institutet på En ny undersökning visar att svenskarnas inställning till kärnkraften fortfarande  Vad gäller kärnkraft är detta samstämmigt med det som SOM- institutets senaste enkäter på området visar, dvs.