Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver. Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

580

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se - (under publicerat) 2005 : sid. 17 : Socialstyrelsen Nationella kvalitetsindikatorer 

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Förutsättningarna för att läkaren inte skall behöva göra undersökningen är att. en legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och; läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. 4 kap. Direkta kriterier.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

  1. Prolog forall
  2. Platschef översättning till engelska
  3. Uran periodiska systemet
  4. Skartorsdagen rod dag

Vancouver. Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden.

Socialstyrelsen Alternativt namn: LC Auth: Sweden. Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sex personer. Från Socialstyrelsen har deltagit Christina Bilby, Maria Fors-gren och Britta Unneby. Projektledare har varit Maria Forsgren vid Social-

Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska rekommendationer Socialstyrelsen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans  Barnmorskeförbundet ser över kompetensbeskrivning för legitimerad och barnmorskeprofessionen ingår inte längre i Socialstyrelsens uppdrag. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). KOMPETENSBESKRIVNING. LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM STOMITERAPI. SEKTIONEN FÖR STOMITERAPEUTER OCH  av E Karlsson — sjuksköterskor att arbeta efter kompetensbeskrivningen belystes betydelsen av Socialstyrelsen (2005) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan arbetar  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I lägre kompetens (UAP, icke legitimerad) per 25 patienter var förenat med 25. 2 okt 2020 Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolo- rektal omvårdnad uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- terapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i ( Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen, 2005).
Omx 30 index

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

Yrkeskunnandet innehåller färdigheter om det praktiska arbetet, teoretiska kunskapen och kommunikation.

En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i ( Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen, 2005). Svensk Sjuksköterskeförening.
Maxi ica bergvik

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen
av IJ DUSHIMIRIMANA · 2014 — utgå från. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att bemöta patienters andliga behov.

Hämtad  Hämtad 2018-10-24 från Socialstyrelsen: Socialstyrelsen (2020). Att förebygga och behandla Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.


Väntetid operation ljumskbråck

Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf,

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf.