Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselotte (red) (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kroksmark, Tomas (2013). Invitation till skolan 

7617

läsa och diskutera källtexter som haft särskild betydelse för den idéhistoriska utvecklingen. Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till Mer om utbildningen hittar du på https://www.kultur.lu.se/kurs/ILHA10 

Behörighetskravet är 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. 2021-04-06. Peter Gärdenfors om ljudböcker i Kulturveckan i SVT. Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) fil fil.lu se. Genvägar. Idéhistoria är studiet av hur föreställningar, Kurser och program på grundnivå, masterprogram och forskarutbildning Forskning Seminarier, forskningsområden, projekt och publikationer Nyheter. Ylva Söderfeldt intervjuas om coronapandemin i UNT 2021-02-25 Lunds universitet.

Idéhistoria kurs lund

  1. Bergen university new jersey
  2. Vinstskatt lagenhet
  3. Checklist student visa canada

Här hittar du aktuella föreläsningar och kurser inom filosofi och idéhistoria. Välj själv om du vill gå en föreläsning eller en längre kurs. Kursen ingår i första terminen på masterprogrammet i samhällsgeografi (Master's Programme in Human Geography) (120 högskolepoäng) och ges även som fristående kurs. Kursen ger fördjupade kunskaper om geografins idéhistoria och aktuella frågor inom kulturgeografin. Kursen syftar till att belysa och analysera idéer från antiken och framåt om hur framtiden kommer att gestalta sig. Vetenskapliga och religiösa anspråk på kunskap om framtiden samt olika politiska, tekniska och populärkulturella visioner diskuteras.

Om kursen Kursen ger en grundläggande orientering om världsbildens, vetenskapens och livsåskådningarnas historia och behandlar tankar om naturen, samhället och människan. Framförallt diskuteras de västerländska idéernas huvudlinjer men det ges också utblickar för att visa på likheter och skillnader jämfört med andra kulturer.

Shortcuts. About this website and cookies Här hittar du aktuella föreläsningar och kurser inom filosofi och idéhistoria. Välj själv om du vill gå en föreläsning eller en längre kurs. Bishop Peder Winstrup died in 1679, and is one of the most well-preserved human bodies from the 1600s.

Idéhistoria kurs lund

Litteraturlistan kan komma att revideras fram till 8 veckor före kursstart. Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet (15 s). Burman,A (2014), Pedagogikens idehistoria: uppfostringsideer och bildningsideal under 2 500 år 

Kursen behandlar filosofi och vetenskap, samhällstänkande, religion och det allmänna idélivet från antiken till idag. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna, kombinerad med fördjupningar kring historiskt intressanta idékomplex. Studenter beskriver ofta A-kursen i idéhistoria som allmänbildande då den är ämnesöverskridande och tar ett brett grepp om samhällsvetenskapernas, naturvetenskapernas, medicinens, och kulturvetenskapernas historia och bildar en vid ram inom vilken det är möjligt att förstå mer specialiserade utbildningar. Litteraturlista för JCDA03 | Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JCDA03 vid Lunds universitet.

Idéhistoria kurs lund

Filosofi 2; Kultur och idéhistoria; Samtida kulturuttryck; Psykologi 1; Litteratur. Fullständig programplan för HU kan du se här  Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan  vid Lunds universitet, inom Svensk Förening för Allmänmedicin, Landstinget i Älvsborg m.fl. landsting, lärare vid Göteborgs Management Institut, lärare och ledare för kurser i handledarskap och forskningsmetodik etc. Svensk idéhistoria.
Cupra performance bremse

Idéhistoria kurs lund

Den glada   9 mar 2021 Efter genomgången kurs förväntas studerande förstå: -hur pedagogiska idéer Lund: Studentlitteratur. Heikkinen, A. Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. Studentlitteratur.

Här hittar du alla utbildningar vi ger inför vårterminen 2014. Lund University. Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities.
Industrivärden utdelning 2021

Idéhistoria kurs lund

Box 117, 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 (växel) Telefax 046-222 47 20 lu@lu.se Kontakta oss. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211

Är du intresserad av språk och kultur ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken. Programmet ger ökad förståelse för din egen och andras kultur i ett historiskt perspektiv, alltså kunskap som är användbar i ett globalt perspektiv.


Statslaneranta 2021

Syftet med kursen "Teknikhistoria" är att genom historiska exempel från ge en allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen.

Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna, kombinerad med fördjupningar kring historiskt intressanta idékomplex.